Support
The I-city
094-9716464,02-0965404
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
nobphon | 05-01-2016 | Hits  4227
ทศกัณฐ์ ทศกัณฐ์ เป็นร่างจุติมาจากนนทุก ครั้งเมื่อได้รับโทษทัณฑ์จากองค์พระนารายณ์ ให้ใช้นิ้วเพชรที่ได้รับพรมาจากองค์พระศิวะให้ชี้ตนเองกระทั่งดับดิ้นสิ้นใจลง แต่ก่อนสิ้นใจนั้นได้กล่าวโทษองค์พระนารายณ์ว่าเอาเปรียบตน ที่มี 4 พักตร์ และ 4 กร องค์พระนารายณ์จึงได้ให้มาเกิดใหม่ที่เมืองมนุษย์ โดยให้มีถึง 10 หน้า และ 20 มือ ส่วนพระองค์จะมีเพียงหน้าเดียว และสองมือเท่านั้น เพื่อลงมาปราบ ทศกัณฐ์ ได้ลงมาเกิดในกรุงลงกา โดยเป็นอสูรบุตรของท้าวลัสเตียนกับนางรัชฎา ซึ่งเป็นเจ้ากรุงลงกา ทศกัณฐ์ เป็นยักษ์ที่มีรูปลักษ...
nobphon | 22-12-2015 | Hits  4330
พระราม พระราม นั่นคือกล่าวถึง ร่างอวตารขององค์พระนารายณ์ ที่ทรงแบ่งภาคเป็นปางที่ 7 (รามจันทราวตารหรือรามาวตาร) จุติลงมาประสูติยังโลกมนุษย์ โดยถือกำเนิดจากครรภ์ของนางเกาสุริยา ในกรุงอโยธยา ซึ่งปกครองโดยท้าวทศรถ ผู้เป็นพระบิดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปราบทศกัณฑ์ หรือนนทุกในอดีตชาติ องค์พระรามนั้นทรงมีพระวรกายเป็นสีเขียวนวล ทรงมีศร เป็นอาวุธประจำพระองค์ โดยมีศร 3 เล่ม ที่ได้ประทานมาจากพระอิศวร อันได้แก่ ศรพรหมมาตร ศรอัคนิวาต และศรพลายวาต และเมื่อทรงสำแดงฤทธิ์จะปรากฎเป็น 4 พระกร และทรงเทพอาวุธ ตรี คฑา...
nobphon | 09-12-2015 | Hits  6258
ภาพรวมต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวละครในพงศาวดารเรื่องรามเกียรติ์ ในเรื่องรามเกียรติ์นั้นจะแบ่งตัวละครต่าง ๆ ออกเป็นเหล่าเป็นพงศ์ ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้ พงศ์นารายณ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 พงศ์ คือ ท้าวโรมพัต พระอโนมาตัน พรหมพงศ์และอสูรพงศ์ เมืองลงกา อสูรลงกา เสนายักษ์ กองลาดตระเวนรักษากรุง กรุงมลิวัล อสูรพงศ์ เสนายักษ์ อสูรกองลาดตระเวนรักษาด่าน เมืองบาดาล พรหมพงศ์ อสูรพงศ์ เสนายักษ์ อสูรพรหมพงศ์ อสูรเทพบุตร อสูรที่ต้องสาบพระเป็นเจ้าทั้งสาม ยักษิณีและยักษ์ในป่า นางฟ้าต้องสาบ อสูรกษัตริย์ อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณ...
nobphon | 04-12-2015 | Hits  3948
ประวัติและความเป็นมาเรื่อง รามเกียรติ์ รามเกียรติ์ เป็นหนึ่งในวรรณคดีที่สำคัญเรื่องหนึ่งของไทย และเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป มาอย่างยาวนานนับร้อยปี เค้าโครงเรื่องเดิมนั้นคาดว่ามาจากวรรณคดีของอินเดีย มหากาพย์รามายณะ โดยมีฤาษีนามว่าวาลมีกิ ซึ่งเป็นชาวอินเดีย เป็นผู้ประพันธ์มหากาพย์เรื่องนี้ โดยประพันธ์เป็นภาษาสันสกฤต เมื่อ 2,400 ปีเศษ โดยประมาณ โดยคาดว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นผู้นำเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย โดยแฝงคติไว้ซึ่งการยกย่องพระมหากษัตริย์ โดยเชื่อกันว่าเป็นอวตารของพระนารายณ์ ในประเทศไทยเรานั้น เ...
1

สำรองที่นั่ง Call Now 094-9716464 , 02-047-0022