Support
The I-city
094-9716464,02-0965404
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาระประโยชน์ "ลายไทย"

วันที่: 19-12-2013

 

ลายกนก

หมายถึงว่ารวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ถูกจาลึกและถูกถ่ายทอดมายังปัจจุบันนั่นหมายถึงความเป็นไทยที่มีความปราณีตและมีการคิดค้นจนมีเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาช้านานจนปัจจบันนั้นหาคนที่มีศิลป์ในการใช้งานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนจะมีความเป็นไทยที่เราควรอนุรักษณ์ไว้เพื่อให้คงอยู่สืบต่อไปเพื่อเป็นต้นแบบเหตุศิลป์คู่ไทยตลอดไป

สำรองที่นั่ง Call Now 094-9716464 , 02-047-0022