Support
The I-city
094-9716464,02-0965404
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

Paypal

วันที่: 22-03-2017

กรุณา Click เลือกวันที่ต้องการจองล่องเรือ และ ระบุจำนวนที่นั่ง จากนั้นท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจอง

หลังจากเลือกวันและจำนวนที่นั่งด้านบนแล้ว กรุณา Click ปุ่ม "PayPal CREDIT" สีน้ำเงินด้านล่าง เพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต (ค่าธรรมเนียม 3.7% รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร)การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Paypal ถือว่ามีมาตราฐานความปลอยภัยสูงที่สุดในปัจจุบัน
หรือ ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดูข้อมูลเลขที่บัญชี Click

สำรองที่นั่ง Call Now 094-9716464 , 02-047-0022