Support
The I-city
0846434996
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

The I-city

ยินดีรับชำระเงินผ่านระบบ PayPal - What's PayPal?

 เลขที่บัญชี
9090280729
 ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
 ชื่อบัญชี
พิชชานันท์ สันติวงษ์
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 2

เลขที่บัญชีเพิ่มเติม

ชื่อบัญชี : พิชชานันท์ สันติวงษ์

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี : 909-028-0729
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี : 025-391-5536
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี : 264-264-8630

 

 

 

สำรองที่นั่ง Call Now 084-6434996 , 02-047-0022