Support
The I-city
0846434996
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาระประโยชน์ "โขน"

วันที่: 2013-11-20 10:45:23.0

 

โขน

เป็นการแสดงศิลปะของไทยแท้มีความสวยงามและความสง่างาม ความอ่อนช้อย โขนจะเป็นการแสดงเต้นออกท่าทางประกอบกับเสียงขอวงดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดสีตีเป่า ผู้แสดงจะสวมหน้ากากปิดหน้า(หัวโขน)และถืออาวุธ เป็นการรวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นวัฒนธรรมไทย และเป็นศิลป์ของไทยที่เป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งของไทยอีกด้วย