Support
The I-city
084-6434996,02-0470022
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาระประโยชน์ "โขน"

วันที่: 20-11-2013

 

โขน

เป็นการแสดงศิลปะของไทยแท้มีความสวยงามและความสง่างาม ความอ่อนช้อย โขนจะเป็นการแสดงเต้นออกท่าทางประกอบกับเสียงขอวงดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดสีตีเป่า ผู้แสดงจะสวมหน้ากากปิดหน้า(หัวโขน)และถืออาวุธ เป็นการรวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นวัฒนธรรมไทย และเป็นศิลป์ของไทยที่เป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งของไทยอีกด้วย

สำรองที่นั่ง Call Now 084-6434996 , 02-047-0022