Support
The I-city
094-9716464,02-0965404
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาระประโยชน์ "ขนมทองเอก"

วันที่: 25-11-2013

 

ขนมทองเอกขนมไทย

ขนมเอกลักษณ์ของไทยที่มีมาแต่โบราณซึ่งจะอยู่ในตระกูล ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมประเภทนี้ที่เป็นลักษณะที่สวยงาม มีความโดดเด่นใช้ความปราณีตในการทำ เป็นขนมมงคล 1 ใน 9 ชนิด และงานมงคลต่างๆจะมีขนมไทยเพื่อทำให้งานมงคลดูมีมงคลมากขึ้นและขนมทองเอกก็เป็นชนิดหนึ่งที่เป็นตัวเลือกของงานมงคงอย่างเช่น งานแต่งงาน งานทำบุญบ้านใหม่ และอื่นๆ

สำรองที่นั่ง Call Now 094-9716464 , 02-047-0022