Support
The I-city
094-9716464,02-0965404
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

สาระประโยชน์ "แม้น้ำเจ้าพระยา"

วันที่: 18-11-2013

 

แม่น้ำเจ้าพระยา

ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์เป็นการรวมของแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านเข้าด้วยกัน และลุ่มแม่น้ำจะพระยาก็จะมีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๑๒๕ ตารางกิโลเมตร ที่ไม่ได้คิดนำเอา ปิง วัง ยม น่า สะแกกรัง ป่าสัก ท่าจีน ยาวถึง ๓๗๒ กิโลเมตร ได้แยกแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดชัยนาท แม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ำที่เก่าแก่ที่สุดแม่น้ำหนึ่งเคยเป็นแควหลักของแม่น้ำซาดาเหนือ สมัยเดียวกับแม่น้ำแม่กลอง ต่อมาระดับน้ำของทะเลสูงขึ้นทำให้ของเขตเจ้าพระยาบางส่วนหายไป เนื่องมาจากลุ่มแม่น้ำเกือบทั้งหมดจมอยู่ใต้ของอ่าวไทยในโบราณ และมีการทับถมของพวกดินตะกอนขึ้นมาใหม่อีกครั้งจนกลายเป็น "แม่น้ำเจ้าพระยา" ในปัจจุบัน

สำรองที่นั่ง Call Now 094-9716464 , 02-047-0022