เรือ White Orchid River Cruise มา 4 จ่าย 3 (ICONSIAM)

เวลาล่องเรือ 19:45 - 21:45 น.

ท่าเรือ ท่าเรือไอคอนสยาม

ราคา ผู้ใหญ่ 899 บาท / ราคาเด็ก 4-10 ปี ราคา 599 บาท

โปรโมชั่น

  • - ต่อที่ 1 : ลดกว่า 45% เหลือเพียง 899 บาท/ท่าน (ใช้ได้ทุกวัน)
  • - ต่อที่ 2 : มา 4 จ่าย 3 เฉลี่ยแล้วเหลือ 674 บาท/ท่าน เท่านั้นคุ้มมากๆ   (ใช้ได้เฉพาะวัน จันทร์-พฤหัส เท่านั้น)

  • - บุฟเฟ่ย์เบียร์สด
คลิกดูข้อมูลและรูปเรือ

ตารางอัปเดตที่นั่ง

วัน โต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์ โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์ โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
วันศุกร์ ที่ 1
ธันวาคม
เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 2
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 3
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 4
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม
วันอังคาร ที่ 5
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 6
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 7
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 8
ธันวาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 9
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 10
ธันวาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 11
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 12
ธันวาคม
เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 13
ธันวาคม
เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 14
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 15
ธันวาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 16
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 17
ธันวาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 18
ธันวาคม
เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 19
ธันวาคม
ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 20
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 21
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 22
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 23
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอาทิตย์ ที่ 24
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันจันทร์ ที่ 25
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันอังคาร ที่ 26
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพุธ ที่ 27
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันพฤหัสบดี ที่ 28
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันศุกร์ ที่ 29
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันเสาร์ ที่ 30
ธันวาคม
เต็ม ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง ว่าง รอเปิด รอเปิด
วันโต๊ะริม ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา โต๊ะกลาง ดาดฟ้า ไม่มีหลังคา โต๊ะริม หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา โต๊ะกลาง หัวเรือชั้น2 ไม่มีหลังคา โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น2 ห้องแอร์ โต๊ะกลาง ชั้น2 ห้องแอร์ โต๊ะริมหน้าต่าง ชั้น1 ห้องแอร์ โต๊ะกลาง ชั้น1 ห้องแอร์
วันอาทิตย์ ที่ 31
ธันวาคม
เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม รอเปิด รอเปิด